Slujire arhierească în Parohia Odvoș: Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită chiriarhală pe Valea Mureșului

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 18 februarie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită chiriarhală pe Valea Mureșului, în Parohia Odvoș, Proto­popiatul Lipova.
Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a săvârșit Sfânta Liturghie arhie­-rească în biserica parohială cu hramul ,,Buna Vestire”, înconjurat de un sobor de slujitori, în prezența oficialităților jude­țene și locale și a nume­- roși credincioși. Din sobor au făcut parte Pr. Mircea Șirian, secretar al Protopo­piatului Lipova, Pr. Gheorghe Cora, din Parohia Milova, Pr. paroh Cosmin Corâci și Arhid. Tiberiu   Ardelean, inspector epar­hial.
La momentul rânduit, Înaltpreasfinția Sa a a adre­sat credincioșilor prezenți un cuvânt de învă­țătură despre ,,Vremea postului spre ziua Învi­erii”, în care a făcut referire la citirile scripturistice ale duminicii (Rom. 13-14; Matei 6), cu îndemnuri-   le la stăruința în săvârșirea binelui în curgerea Pos­tului Sfintelor Paști, prin trezirea conștiinței    și cugetarea la mijloace- le de înălțare sufleteas-că.
În cadrul acestei slujiri, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a săvârșit sluj-    ba de sfințire a lucrări-   lor interioare efectuate    la lăcașul de cult și de     renovare la casa parohi­ală.
La finalul Sfintei Liturghii, Preotul Cosmin Corâci, pentru frumoasa lucrare administrativ pastorală desfășurată în parohie și în semn de apreciere     din partea Chiriarhului, a fost hirotesit întru iconom.
Părintele paroh a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Timotei pentru slujire și pentru distincția oferită, și în mod special pentru binecuvântarea părintească oferită parohienilor la începutul Postului cel Mare, precum și tuturor oficialităților și credincioșilor prezenți la această sărbătoare a parohiei.
Protos. Iustin Popovici

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni