Schimb de replici cu privire la căldura arădenilor: Prefectura și Primăria au puncte de vedere diferite

Scandalul cu privire la situația CET continuă. Dacă Prefectura ține isonul social-democraților care susțin că problema trebuie și poate fi rezolvată pe plan local, conducerea liberală a Primăriei continuă să arate cu degetul înspre Guvern.
Neînțelegerile dintre Putere și Opoziție au ieșit din nou la iveală, la începutul lunii februarie, când la solicitarea liderului de sindicat al S.L.I. Termoelectrica Arad, Doru Lebădă a avut loc o ședință a Comisiei de Dialog Social, moderată de prefectul județului Arad, Florentina Horgea. Comisia de Dia-log Social a fost convocată pentru rezolvarea unei probleme stringente pentru cetățenii municipiului, aceștia fiind puși în situația de a nu mai avea încălzire în locuințe, începând cu ora 06:00 a zilei de duminică, 11 februarie 2018. Potrivit precizărilor liderului de sindicat al Termo­- electrica Arad, S.C. CET Arad se afla într-o situație critică, pericolul constând în imposibilitatea furnizării de gaz, către această societate, de către C-Gaz Energie, în lipsa plății în avans a sumei de 8,5 milioane lei. Nea­chitarea sumei ar fi condus, inevitabil, spre sistarea furnizării agentului termic în perioada imediat următoare.
Ministerul de Finanțe dă un răspuns previzibil
După această întâlnire, Prefectura a înștiințat ministerele de resort cu privire la situația de la Arad. Ca urmare, Ministerul Finan­țelor Publice dă un răspuns pre­vizibil, având în vedere că este condus de un pesedist, iar primarul Aradului este membru al PNL.  „Ordonanța Guvernului Ro­mâniei nr. 36/ 2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, prevede, la art. 5, alin. 1, lit. (b), că autoritățile administrației publice locale pot acor­da în avans furnizorilor de energie termică pentru populație sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației, în vederea achitării în avans a con­sumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, numai în situația în care contractele încheiate prevăd astfel de plăți, iar achi­tarea în avans conduce la obți- nerea unor prețuri avantajoa­se ale gazelor naturale achizi­ționate. Având în vedere fap­- tul că în unele unități administrativ-teritoriale pot apărea probleme sociale prin neasigurarea agentului termic pentru populație, școli, grădinițe, spitale și alte instituții publice, din lipsa surselor de finanțare, Ordonanța de Urgență a Guver­nului României nr. 90/ 2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevede la art. 2 că, prin derogare de la prevederile art.   58 alin. 1, din Legea nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2017-2018, autoritățile administra­- ției publice locale pot utiliza excedentul bugetului local. Precizăm că, potrivit datelor existente, cu privire la execuția bugetului local la data de 31 decembrie 2017, municipiul Arad înregistrează un excedent în sumă de  202,7 mili­- oane lei, din care cinci mili­oane lei sunt sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile. De asemenea, se precizează că prin Hotărârea Guver­- nului 874/ 2017, privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispozi- ția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației, municipiului Arad i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echi­librarea bugetelor locale pe anul 2017, în vederea asigu­rării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centra­lizat a populației în sumă de 5.000.000 lei.
Având în vedere cele precizate, considerăm că situația prezentată în solicitarea dvs. poate fi rezolvată pe plan local din resursele proprii ale Municipiului Arad”, se arată într-o adresă a Ministerului Finanțelor Publice, date publicității de Prefectură.
Autoritățile locale vorbesc despre              obligațiile Guvernului
Pe de altă parte, reprezentan­ții Primăriei susțin că propunerea venită din partea Ministerului de Finanțe este tardivă și că oricum a fost alocată o sumă de la bugetul local pentru deblocarea situației. Asta, cu atât mai mult cu cât în urma unei întâlniri de la Ministerul Energiei s-a reușit găsirea unei soluții pentru ca ară­denii să nu fie lăsați în frig. „Primăria Municipiului Arad informează Ministerul Finan­ţelor Publice că a făcut deja acest lucru printr-o hotărâre de Consiliu Local Municipal din luna februarie, atunci când s-a aprobat «plata în avans, a su­mei de 4.000.000 lei, pentru anul 2018 cu titlu de Subven­ții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la ener­- gia termică livrată populației» către SC CET Hidrocarburi SA Arad”, susțin reprezentanții municipalității.
În privinţa recomandării făcute cu privire la utilizarea excedentul bugetar pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice, au­toritățile locale consideră că    prioritare sunt investiţiile în    dezvoltarea oraşului, „chiar şi cu un buget  mai mai sărac cu 16 milioane de euro”. „Nu putem să nu investim în sănătate care a primit 0 lei de la Gu­ver­nul României, nu putem să     întoarcem spatele copiilor noştri, în condiţiile în care banii guvernamentali pentru sistemul de învăţământ sunt mai puţini, nu putem să nu ne respectăm promisiunea de a finaliza stadionul UTA”, susține primarul Gheorghe Falcă. În continuare, cei de la Primărie țin să reamintească că Executivul are totuși obligațiii față de locuitorii municipiului. „Primăria Municipiului Arad informează de asemenea Ministerul Finanţelor Publice că soluţia propusă nu este numai nepotrivită, ci şi  tardivă în condiţiile în care cu ocazia întâlnirii de la Minis­terul Energiei din data de 13 februarie, secretarul de stat   în Ministerul Energiei, Doru Vişan a reuşit să identifice o rezolvare în cazul situaţiei de la CET Arad. Primăria Municipiului Arad reaminteşte Guvernului României că are anumite obligaţii faţă de cetăţenii municipiului Arad, pe care ar trebui să le onoreze, mai ales că Aradul se situează între primele zece locuri în ceea ce priveşte su­- mele virate bugetului central, dar ocupă una dintre ultimele zece poziţii când vine vorba despre banii care s-au întors de la bugetul de stat, sub forma cotelor defalcate din impozitul pe venit şi din taxa pe valoare adăugată”, mai susțin reprezentanții Primăriei.
Plăți anticipate
Trebuie spus că potrivit unor documente date publicității de Primărie, CET Hidrocarburi ar fi trebuit să plătească luni și marți către furnizorul de gaze 1,1 milioane de lei din factura aferentă lunii ianuarie. Restul facturii urmează să fie achitată până cel târziu pe 9 martie. Este vorba despre aproximativ opt milioane de lei. „Înțelegem că, așa cum s-a discutat cu domnul primar la Ministerul Energiei și la Arad, sursele bugetare destinate plăților Municipiului Arad (minimum șapte milioane de lei până în data de 9.03.2018 și 4,6 milioane de lei până în 9.04.2018 și eventuala cotă parte a soldului neacoperit rezultat la sfârșitul sezonului de termoficare) vor fi alocate din plata destinată acoperirii pierderii aprobate a CET Hidrocarburi pentru anul 2017 (în cuantul de circa 11,5 milioane lei) și majorarea de preț a gigacaloriei, care se va materializa în majorarea subvenției pentru CET Hidrocarburi în cursul lunii aprilie sau mai 2018”, se mai arată într-o adresă trimisă Primăriei de C-Gaz Energy Distribuție. De asemenea, în nota de discuții încheiată între reprezentanții CET Arad și ai C-Gaz, în urma discuțiilor purtate pe 13 februarie la Ministerul Energiei, furnizorul de gaze a propus acoperirea deficitului lunii februarie, ceea ce înseamnă patru milioane de lei, până cel târziu în 20 februarie; acoperirea necesarului lunii martie (șapte milioane de lei) până pe 9 martie și acoperirea necesarului lunii aprilie (5,4 milioane de lei) până pe 9 aprilie.
Sandra Stoler
Lucian Șerban

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni