Peste 700 de elevi au absentat la Simularea Examenului de Bacalaureat la proba la alegere

Simularea Examenului Național de Bacalaureat 2018 – proba  scrisă la alegere  s-a  desfășurat  în 41 centre. Din totalul de  2.923  elevi înscrişi la simulare clasa a XII-a, au  fost prezenţi 2.183  elevi, 740 elevi fiind absenți. Nu a fost eliminat nici un elev, nu s-a semnalat niciun incident. Re­zultatele obţinute de elevi la Examenul  Naţional de Bacalaureat 2018 vor fi anali­zate la nivelul fiecărei unităţi de învăţă­mânt, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu pă­rinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării măsurilor adec­- vate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. „Unităţile de învăţământ care au obţinut rezultate necorespunzătoare la acest examen vor fi monitori­zate şi îndrumate de către Inspectoratul Școlar Județean, în vederea creşterii calităţii educaţiei, conform art. 14 şi 15 din Procedura Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 26904/2018 pri­vind organizarea şi desfăşurarea Si­mulării Evaluării Naţionale”, a declarat inspectorul școlar general, Claudius Mladin. Scopul acestor simulări îl constituie fami­liarizarea elevilor cu rigorile unui examen real. De asemenea, această simulare a de­monstrat și capacitatea organizatorică a școlilor, resursa umană necesară desfă­șu­rării activităților de supraveghere și evaluare, precum și verificarea funcționalității administrative. Rezultatele finale vor fi afi­șate pe data de 30 martie 2018.        (I.P.)

Glasul Aradului

Portalul aradenilor de pretutindeni