Elemente de cultură şi civilizaţie din Ţinutul Hălmagiului

În urmă cu o săptămână a avut loc faza pe judeţ a concursului „Cultură şi civilizaţie”, la care au participat cei trei elevi de la Liceul Tehnologic „Moga Voievod”, Hălmagiu, care au câștigat fazele inferioare ale competiției.
Conştientizând apartenenţa la o comunitate cu adânci rădăcini istorice, cu obiceiuri și tradiții valoroase dar şi responsabilitatea pe care o implică şi bazându-se pe munca de cercetare, trei elevi ai Liceului Tehnologic „Moga Voievod”: Luiza Ghilea şi Darius Nan din clasa a IX-a şi Andrei Duşan din clasa a XI-a, îndrumaţi de profesorii: Cosmina Sirban şi Mugurel Duşan s-au implicat în descoperirea şi conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, zestrei etnografice şi folclorice, adunarea unor obiecte de uz casnic şi gospodăresc, dar mai ales sensibilizarea şi implicarea membrilor comunităţii în cadrul proiectului: „Elemente de cultură şi civilizaţie din Ţinutul Hălmagiului- Târgul Sărutului”.
De ce „Târgul sărutului”? În evul mediu Hălmagiu era menţionat ca „oppidum”(târg) . Au aflat că există în diferite zone ale lumii ,,zile ale îmbrățișării” și pornind de la această realitate a zilelor noastre, au cercetat, au iscodit și au aflat de la bătrâni și din cărți că de fapt și la Hălmagiu a existat un asemenea obicei legat de târg, care se menține și astăzi dar nu cu aceleași semnificații. Proiectul a fost iniţiat şi şi-a propus descoperirea vechilor obiceiuri şi tradiţii din zona Hălmagiului prin
studiu pe teren, interviuri, chestionare, sistematizarea informaţiilor obţinute în vederea realizării unei monografii complexe pentru a fi publicate şi a unui glosar de termeni şi promovarea tradiţiilor locale prin activităţi cultural-artistice şi parteneriate cu instituţii locale şi judeţene.
În anul Centenarului Marii Uniri, proiectul „Elemente de cultură şi civilizaţie din Ţinutul Hălmagiului – Târgul Sărutului” de la Hălmagiu a obţinut premiul I la faza judeţeană a Concursului Naţional Cultură şi civilizaţie românească-Arad 2018. Drept urmare elevii liceului Tehnologic „Moga Voievod” Hălmagiu vor reprezenta judeţul Arad la faza naţională a concursului ce se va desfăşura în perioada 2-5 iunie la Galaţi.
Un pios omagiu adus înaintaşilor noştri, celor care au stropit cu sângele lor glia pentru realizarea visului de veacuri- Unirea, aducem prin această muncă de promovare a tradiţiilor locale, obiceiuri de care aminteşte şi Traian Mager în Monografia „Ţinutul Hălmagiului”, conducător al Gărzilor naţionale în 1918. Tinerii au datoria de a duce mai departe graiul, portul şi tradiţiile noastre şi să nu uite că sunt urmaşii unor bravi români.