Arădenii care beneficiază de servicii medicale în străinătate pot să își primească banii înapoi

0
173

Arădenii, cu condiția să fie asigurați medical, pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate cu unele servicii medicale acordate în clinici, spitale din alte ţări membre UE, precum şi a celor efectuate pentru achiziţionarea unor medicamente sau dispozitive medicale, cu condiţia ca acestea să facă parte din categoria celor la care au dreptul asiguraţii inclusiv pe teritoriul României.

Pentru evitarea situaţiilor în care solicitările de rambursare nu pot fi aprobate de C.A.S. Arad, rugăm persoanele interesate ca, înainte de a se deplasa într-un alt stat membru U.E. pentru asistenţa medicală transfrontalieră, să se informeze asupra acestor condiţii (la sediul nostru sau la telefon), ne-a declarat Gheorghe Domșa, directorul CAS Arad.

Rambursarea cheltuielii se realizează la nivelul tarifelor din România, în baza unei cereri care se depune la C.A.S. Arad, însoţită de documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Sunt importante următoarele documente: copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere în cazul copiilor, actele medicale şi documentele de plată a serviciilor medicale, a medicamentelor sau dispozitivelor medicale de care a beneficiat asiguratul într-un stat membru U.E. în original. Traducerea acestor documente se realizează de Casa de Asigurări de Sănătate.

În funcţie de obiectul cererii de rambursare, este necesar a se prezenta următoarele documente, specifice fiecărei categorii: pentru servicii medicale spitaliceşti: biletul de internare emis în sistemul asigurărilor de sănătate în urma consultaţiei medicale efectuată în România, de un medic aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate; biletul de internare trebuie să fie anterior acordării serviciilor în statul membru U.E. Nu se solicită biletul de internare pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală; pentru medicamente: prescripţia medicală eliberată în urma consultaţiei medicale efectuată în România, de un medic aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate; prescripţia medicală trebuie să fie anterioară achiziţionării medicamentelor în statul membru U.E.; pentru dispozitive medicale: decizia de aprobare a dispozitivului medical emisă în baza recomandării medicale eliberată în urma consultaţiei medicale efectuată în România, de un medic aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate; decizia trebuie anterioară achiziţionării dispozitivului medical în statul membru U.E.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.