Consiliul Local Municipal a fost convocat pentru mâine în şedinţă ordinară

0
147

Consiliul Local Municipal a fost convocat în şedinţă ordinară pentru mâine, joi, 25 august, la orele 14,00 în sala Regele Ferdinand a Palatului Administrativ.
Ordinea de zi este deosebit de bogată, conţinând 29 de puncte, dintre care 23 sunt proiecte de hotărâri (toate fiind iniţiative ale primarului Gheorghe Falcă), punctul al 24-lea este rezervat alegerii preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie-noiembrie din acest an („locul” fiind ocupat în prezent de consiliera liberală Geanina Pistru), celelalte patru puncte fiind rezervate diferitelor informări, notificări, interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi altor probleme asemănătoare.
Iată ordinea de zi în integralitatea ei, aşa cum ne-a fost comunicată de primărie:
Ordine de zi
1) Raportul nr 262/2016 privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Arad pentru anul 2015.- iniţiativa primarului.
2) Proiect de hotărâre nr. 179/2016 privind atribuirea unor denumiri de  străzi  în municipiul Arad, cartier WESTFIELD – iniţiativa primarului.
3) Proiect de hotărâre nr. 190/2016 privind atribuirea denumirii „Sfânta Maria” fostului Parc „23 August” din municipiul Arad – iniţiativa primarului.
4) Proiect de hotărâre nr.259/2016 privind punerea la dispoziţie şi includerea în rezerva comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad a unor terenuri  rezultate ca urmare a lucrării de cadastru sistematic la nivelul municipiului Arad – iniţiativa primarului.
5) Proiect de hotărâre nr. 246/2016 privind dezlipirea parcelei A 308, teren arabil situat în extravilanul Municipiului Arad, proprietatea privată a Municipiului Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar- iniţiativa primarului.
6) Proiect de hotărâre nr. 255/2016 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad– iniţiativa primarului.
7) Proiect de hotărâre nr. 256 /2016  privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al Filarmonicii de Stat Arad – iniţiativa primarului.
8) Proiect de hotărâre nr. 253/2016 cu privire la modificarea organigramei  Serviciului public de interes local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului.
9) Proiect de hotărâre nr. 254/2016  cu privire la modificarea statului de funcţii al Serviciului public de interes local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad– iniţiativa primarului.
10) Proiect de hotărâre nr. 263/2016  cu privire la modificarea statului de funcţii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad– iniţiativa primarului.
11) Proiect de hotărâre nr.241/2016 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Arad – iniţiativa primarului.
12) Proiect de hotărâre nr. 239/2016 cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în municipiul Arad, strada Filotei, nr. 7, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice- iniţiativa primarului.
13) Proiect de hotărâre nr. 232/2016 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrise în CF nr. 325669 Arad – str. Tarafului, nr. 44 şi alipirea unor  parcele de teren proprietatea Municipiului Arad, situate în strada Tarafului, nr. 38, 40, 42, 44 – iniţiativa primarului.
14) Proiect de hotărâre nr. 237/2016 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad,  str. Mucius Scaevola, nr. 14 – iniţiativa primarului.
15) Proiect de hotărâre nr.245/2016 privind repartizarea unei locuinţe de intervenţie – iniţiativa primarului.
16) Proiect de hotărâre nr. 238/2016  cu privire la aprobarea „Studiului de specialitate cu privire la semnalizarea rutieră în Zona Industrială Vest Arad” – iniţiativa primarului.
17) Proiect de hotărâre nr. 258/2016 privind participarea Municipiului Arad, în calitate de partener, la proiectul „Oraşul user- friendly: implicare civică pentru revitalizarea fostelor spaţii urbane industriale” şi semnarea Acordului de parteneriat – iniţiativa primarului.
18) Proiect de hotărâre nr. 248/2016 cu privire la aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru   obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale bazine şi reabilitare alei pietonale, platforme dale – zona I – Ştrand Neptun Arad”- iniţiativa primarului.
19) Proiect de hotărâre nr. 247/2016 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru   obiectivul de investiţie „Reabilitare cabine corp A şi B şi amenajare garderobă şi casete valori – Ştrand Neptun  Arad” – iniţiativa primarului.
20) Proiect de hotărâre nr. 257/2016 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului   Asociaţiei de Dezvoltare Interco­- munitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor,  Judeţul Arad- iniţiativa primarului.
21) Proiect de hotărâre nr. 261/2016 de  modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 82/2016 privind  aprobarea Planului de reparaţii şi investiţii pe domeniul public al municipiului Arad concesionat operatorului SC Compania de Apă Arad SA, aferent anului 2016,  care se realizează din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare – iniţiativa primarului.
22) Proiect de hotărâre nr.249/2016 cu privire la modificarea Hotărârii nr.107/2012, privind mandatarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului local – iniţiativa primarului.
23) Proiect de hotărâre nr.250/2016 privind aprobarea Scrisorilor de aşteptări ale autorităţii publice tutelare pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului.
24) Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie – noiembrie 2016.
25) Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Arad.
26) Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna iulie 2016 şi principalele activităţi programate pentru luna august 2016.
27) diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local.
28) Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.
29) Informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.