Profesorul Romeo Trifa a participat la întâlnirea reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ particular

0
102

Consiliul Director al Uniunii Naţionale pentru Dezvoltarea Învăţământului Preuniversitar Particular din România  – (UNDIPPR) analizând posibilităţile de comunicare, de partici­pare şi de evidenţă a problemelor cu care se confruntă învăţământul particular a hotărât împărţirea teritoriului  ţării în opt regiuni. Fiecare re­giune are un vicepreşedinte al UNDIPPR care răspunde de întreaga activitate privind organizarea instituţiilor de învăţământ particular, dezvoltarea acestora, îndrumarea şi controlul respectând cu stricteţe legislaţia în vigoare.
Profesorul Ion Nănuţi este vicepreşedinte UNDIPPR pentru regiunea Sud – Vest Oltenia  şi a fost primul care a organizat în data de 28.04.2017 întâlnirea tuturor reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ particular din Oltenia. La întâlnire au participat membrii Consiliul Director al UNDIPPR, inspectorii şcolari care au atribuţii pentru învăţământul particular în cadrul Inspectora­telor Şcolare Judeţene şi domnul Inspector General  Cătălin Pâslaru  din Ministerul Educaţiei Naţio­nale care răspunde de învăţă­mân­tul particular şi de alternativele educaţionale.
La această întâlnire s-au pre­zentat şi dezbătut următoa­rele: Informare privind starea învăţă­mântului particular din Româ­nia, de către profesorul Romeo Trifa, Consilier general al UNDIPPR şi reprezentant al Fundaţiei ,,Vasile Goldiş”din Arad; situaţia învăţă­mântului postliceal; prezentarea principalelor probleme rezolvate de Consiliul Director al UNDIPPR pentru bunul mers al învăţământului particular din România; pro­puneri pentru noua Lege a Edu­caţiei Naţionale care se pregăteşte, care să privească învăţământul particular.
Reprezentanţii şcolilor parti­culare au prezentat principalele probleme cu care se confruntă, probleme ce vizau în special  cali­tatea învăţământului particu­lar precum şi problema închirierii spaţiilor unde în general  Primării­le şi Consiliile Locale nu sunt receptive  şi nu atribuie  spaţiile excedentare şcolilor particulare  în con­- diţiile legii, aplicând chirii mari.
În general s-a pus problema dezvoltării învăţământului parti­cular prin înfiinţarea de noi unităţi pentru că în regiunea Sud –Vest Oltenia sunt doar 43 de instituţii particulare în învăţământul  preşcolar, primar, gimnazial, liceal profesional şi postliceal.
În finalul  întâlnirii s-a hotărât înfiinţarea unui Consiliul Director regional care va avea un preşe­dinte şi câte un membru din fiecare judeţ component al regiunii. Următoarea consfătuire regională va avea loc la Cluj în finalul lunii mai.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.