ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ Anul 2014, luna iulie, ziua 22, ora 15/ LICITATIA a III-a

0
231

licitatieMINISTERUL FINANTELOR PUBLICEanaf

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timisoara

Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice  Arad

Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice

 

Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77

Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202 726

Fax : 0257 280 811

e-mail : Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro

 

Dosar de executare nr. 28899/2012

Dosar de executare nr. 255/2013

al BEJ Dobrei Dacian Mihai

Nr. 51610 /17.06.2014.            

 

ANUNT PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI  IMOBILE

Anul 2014, luna iulie,  ziua 22, ora 15

LICITATIA a III-a

 

În temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 22, luna iulie, anul 2014 , ora 15, în localitatea Arad, B-dul. Revoluţiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil,  proprietate  a doamnei SAVIN LUMINITA,cu domiciliul fiscal în loc. Arad str. Tepes Vodă nr. 13, jud. Arad pentru debitorul Biroul Notarilor Asociaţi Savin Luminiţa si Cojocaru Carmen.

 

– teren intravilan in suprafaţă de 715 mp cu casa P+M situate în localitatea Arad, str. .Tepes Voda nr. 13, jud. Arad: CF 301441 nr. cadastral 14617, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 677.161 lei (TVA neimpozabil).

Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini;

 

Creditori:                                                           Sarcini:

BANCA TRANSILVANIA S.A.                                        Ipoteca  rang I

ANAF – DGRFP Timisoara-AJFP Arad                         Drept de ipoteca

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10 %  in contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933, deschis la Trezoreria Arad, din preţul de pornire al licitaţiei precum şi să prezinte dovada emisa de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe cerificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale ca nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi  declaraţie pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul: 0257/202867

 

 

 

 

 

SEF ADMINISTRATIE                                  

                                        MARIUS FLORIN DRAGANESCU                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.